فهرست

فهرست
فلسفه-هنر

درباره رشته فلسفه هنر

فلسفه هنر جزو مطالعات میان‌رشته‌ای است بین دو ساحت فلسفه و هنر که قصد دارد به هنرمند نگاهی عمیق درباره آثارش ببخشد. دانشجوی این رشته امکان می‌یابد به واسطه آشنایی با مکاتب فلسفی و بنیادهای فکری رایج میان اندیشمندان به تفسیر و تاویل آثار هنری بپردازد. تجزیه و تحلیل مفاهیم هنری، انجام پژوهش‌های بنیادین در حوزه هنر، آشنایی با مبانی فلسفی، ارتقای توانایی داوری و نقد هنر و امکان ورود به نهادهای پژوهشی در حوزه هنر از اهداف این رشته‌اند.

رشته فلسفه هنر

شهریه مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم

هر واحد دروس پایان‌نامه(ریال)

هر واحد دروس تئوری(ریال)

هر واحد دروس پیش‌نیاز(ریال)

هر واحد دروس عملی(ریال)

شهریه ثابت(ریال)

6,422,000

2,405,000

561,600

3,601,000

12,780,000

اعضای گروه رشته فلسفه هنر

مدیر گروه رشته فلسفه هنر
آقای احمد شهدادی نائينی
عضو گروه رشته فلسفه هنر
آقای دکتر ابوالقاسم حسينی اسحق آبادی(ژرفا)
عضو گروه رشته فلسفه هنر
آقای دکتر ابراهيم بازرگانی