فهرست

فهرست

گروه‌های آموزش آزاد

مروری بر دوره‌های تابستان

دوره‌های ویژه کودکان و نوجوانان

دوره‌های ویژه کودکان و نوجوانان

مروری بر دوره‌های تابستان

تنها مرکز تخصصی هنر در استان قم

با ارایه مدرک از دانشگاه هنر و اندیشه

کتابخانه تخصصی هنر

دارای یک کتابخانه تخصصی هنر است که درصورت ثبت نام در یکی از کلاسهای آموزش آزاد میتوانید از این کتابخانه تخصصی استفاده کنید

دوره های تخصصی هنری و غیر هنری

آکادمی ماها مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر و اندیشه است که مجموعه‌ آموزش های کاربردی را در فضای آنلاین در زمینه های هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، هنرهای ادبی و هنرهای رسانه ای برگزار می‌کند.

شهریه مناسب

یکی از مناسب ترین شهریه ها در مقایسه با دورهایی که در سراسر کشور برگزار می‌شود دریافت می‌شود.

دورهای تخصصی برای داوطلبان ایرانی و غیرایرانی

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه هنر و اندیشه

تنها مرکز تخصصی هنر در قم

اینجا از تمام امکانات دانشگاه استفاده می‌کنی و دوره آموزشی رو می‌گذرونی و در پایان از دانشگاه هنر و اندیشه هم مدرک می‌گیری!