فهرست

فهرست
 احتراماً به اطلاع می­رساند سازمان امور دانشجویان اقدام به راه ­اندازی سرویس الکترونیکی صدور گواهی اشتغال به تحصیل نموده است. این سرویس در بستر اینترنت و از طریق سامانه سجاد (https://portal.saorg.ir) در دسترس عموم دانشجویان قرار دارد و به زودی در بستر شبکه دولت هم ارائه خواهد شد. با عملیاتی شدن این سرویس، بدون مراجعه حضوری دانشجو به دانشگاه، وضعیت اشتغال به تحصیل قابل استعلام است. به پیوست بخشنامه سازمان امور دانشجویان به همراه راهنمای ثبت درخواست از طریق سامانه سجاد ارسال می­گردد.