فهرست

فهرست

نتیجه ثبت نام

داوطلب گرامی؛ ثبت نام شما با موفقيت به پايان رسيد.

گزارش ثبت نام برای شما ايميل مي‌شود. وضعيت برنامه كلاسی پس از انتخاب واحد توسط آموزش، از طريق پيامك اطلاع رساني خواهد شد. تماس: 0253780127 با تشکر از صبر شما

موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی