فهرست

دومين دوره مسابقات

دومين همايش

اولين دوره مسابقات

اولين همايش

دومين دوره مسابقات

دومين همايش

اولين دوره مسابقات

اولين همايش

اخبار

انتشار دو نقد و بررسی در مورد کتاب فراز و فرود نسخ نویسی در ایران

انتشار دو نقد و بررسی در مورد کتاب فراز و فرود نسخ...

آغاز به کار دبیرخانه سومین دوره همایش بین المللی کتابت قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی مدرسه کتابت قرآن کریم، دبیرخانه سومین دوره همایش...

انتشار کتاب “هنر خوشنویسی عثمانی” از سوی مدرسه اسلامی هنر و مدرسه کتابت قرآن کریم

به گزارش مدرسه کتابت قرآن کریم، کتاب هنر خوشنویسی عثمانی نوشتۀ پروفسور...

آغاز به کار دبیرخانه سومین دوره مسابقات ملی کتابت قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی مدرسه کتابت قرآن کریم، دبیرخانه سومین دوره مسابقات...

کتاب “فراز و فرود نسخ ایرانی” توسط مرکز دارالکتابه منتشر شد.

با عنایت به ماموریت اصلی دارالکتابه که همان ایجاد بستر رشد و...

مدرسه کتابت قرآن کریم موسسه‌ای فرهنگی هنری و از مراکز تابعه مدرسه اسلامی هنر است که با رویکرد پژوهشی و برگزاری رویدادهای هنری تاسیس گردیده است. این مرکز اهدافی چون احیای شیوه های ایرانی خطوط قرآنی را در دستور کار داشته و در این راستا مسابقات ملی کتابت قرآن کریم و همایش بین المللی کتابت قرآن کریم را پایه گذاری نموده است. تحقیق و پژوهش در زمینه خطوط قرآنی، شیوه ها و مکاتب و تاریخ گسترده کتابت قرآن کریم و خوشنویسی قرآنی از وظایفی است که با توجه به ارتباط مدرسه کتابت و موسسه آموزش عالی مدرسه اسلامی هنر، نمود و کارکرد دقیق‌تری خواهد یافت.

مدرسه کتابت قرآن کریم

مدرسه اسلامی هنر