فهرست

بسم الله الرحمن الرحیم
مدرسه کتابت قرآن کریم در راستای اهداف این موسسه، مبنی بر توجه دادن جامعه خوشنویسی نسبت به شیوه های ایرانی خطوط قرآنی، برگزاری سالیانه همایش ملی ثلث ایرانی را در دستور کار قرار داده است. بدین وسیله از تمامی اساتید و صاحب نظران این زمینه دعوت می گردد تا با هم افزایی و هم اندیشی ما را در این امر مهم یاری نمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم
مدرسه کتابت قرآن کریم در راستای اهداف این موسسه، مبنی بر توجه دادن جامعه خوشنویسی نسبت به شیوه های ایرانی خطوط قرآنی، برگزاری سالیانه همایش ملی ثلث ایرانی را در دستور کار قرار داده است. بدین وسیله از تمامی اساتید و صاحب نظران این زمینه دعوت می گردد تا با هم افزایی و هم اندیشی ما را در این امر مهم یاری نمایند.

اولین همایش ثلث ایرانی

دریافت پوستر اولین همایش ثلث ایرانی

فراخوان اولین همایش ثلث ایرانی

جهت مشاهده فراخوان اينجا كليك كنيد

دریافت پوستر اولین همایش ثلث ایرانی

جهت مشاهده پوستر اينجا كليك كنيد

ثبت‌نام و ارسال چكيده مقالات

جهت ثبت نام اولین همایش ثلث ایرانی