فهرست

فهرست

موسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی تنها مرکز دانشگاهی در استان قم است که به صورت تخصصی در قلمرو هنر فعالیّت می‌کند و پذیرای دانشجویان در رشته‌های هنری از کارشناسی تا دکتری است. حضور اعضای هئیت علمی توانمند و دعوت از اساتید برجسته و زبده کشور در گرایش‌های مختلف هنری اعم از هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، هنرهای کاربردی و هنرهای دستی، بستر اندیشه و هنرورزی را برای دانشجویان فراهم آورده است. برگزیده‌شدن دانشجویان در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی، انتشار آثار ممتاز و درخشان اساتید و دانشجویان نشان از پویایی و درخشندگی این مرکز دانشگاهی دارد. وجود کتابخانه کم‌نظیر تخصصی هنر، فصلنامه‌های علمی مطالعات نظری هنر و الهیات هنر و امکان تحصیل تا مقطع دکتری تخصصی از مزیت‌های موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی است.