نمایش و تحلیل فیلم رنج و سرمستی ( زندگی میکلانژ و هنر رنسانس )

اطلاعیه نمایش و تحلیل فیلم رنج و سرمستی ( زندگی میکلانژ و هنر رنسانس ) از سری جلسات دوره : تاریخ هنر به روایت سینما ظرفیت محدود ┄┅┅┅┅❀❀┅┅┅┅┄ با حضور : دکتر سید رضی موسوی گیلانی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و اندیشه دکتر فاطمه مرسلی توحیدی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و اندیشه ┄┅┅┅┅❀❀┅┅┅┅┄ […]

نمایش و تحلیل فیلم رنج و سرمستی ( زندگی میکلانژ و هنر رنسانس ) بیشتر بخوانید »