مراحل و نکات ضروری که دانشجویان قبل از دفاع پایان نامه باید بدانند!

راهنمای جامع دفاع پایان نامه/رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مراحل درخواست فرم تصویب موضوع پروپوزال (از طریق سامانه دانشجویی) و به همراه فایل pdf پیشینه پژوهش از سایت ایرانداک درخواست فرم تصویب پروپوزال (از طریق سامانه دانشجویی) به همراه فایل pdf ثبت پروپوزال(پیشنهاده) از سایت ایرانداک درخواست فرم شرکت در جلسات دفاع (برای مقطع ارشد یکبار …

مراحل و نکات ضروری که دانشجویان قبل از دفاع پایان نامه باید بدانند! ادامه »