آیین‌نامه ارزیابی احراز توانایی در زبان‌های خارجی در مقطع دکتری تخصصی

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری مطابق آیین‌نامۀ مصوب شورای آموزش دانشگاه ادیان و مذاهب در تاریخ 11 بهمن 1400، گذراندن آزمون احراز توانایی زبان خارجی پیش از آزمون جامع ضروری است. همچنین دانشجویانی که موفق به قبولی در آزمون زبان نشوند، در صورت کسب 70درصد امتیاز حد نصاب قبولی در آزمون زبان، می‌توانند در […]

آیین‌نامه ارزیابی احراز توانایی در زبان‌های خارجی در مقطع دکتری تخصصی بیشتر بخوانید »