فهرست

فهرست

معرفی منابع آزمون جامع اسفند 1401-دوره دکتری

منابع آزمون جامع:

  • درس عرفان

کتاب حکمت هنر و زیبایی در اسلام – از شهرام پازوکی

مقاله احیای علم در مثنوی معنوی – از شهرام پازوکی

مقاله معرفت عرفانی نزد ملاصدرا—از شهرام پازوکی

مقاله پرسش از معرفت هنری در اسلام—از شهرام پازوکی

مقاله کلمه الهی واسطه پیدایش موجودات در اسلام و مسیحیت – از شهرام پازوکی

مقاله مقدماتی درباره مبادی عرفانی هنر و زیبایی در اسلام با اشاره به مثنوی معنوی از شهرام پازوکی

مقاله حکمت زیبایی و هنر در مکتب شیراز—از شهرام پازوکی

کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی- از دکتر بلخاری- دفتر اول فصل چهارم ص 129 تا ص229

  • درس سنت گرایان

کتاب فلسفه هنر مسیحی و شرقی- از کوماراسوامی – فصل دوم ص 43 تا 105

مقاله مفهوم سنتی هنر- از گنون

مقاله کلمه و سمبل از گنون در کتاب سمبول های بنیادین

مقاله سمبولیسیم گنبد از گنون در کتاب سمبل های بنیادین

کتاب مبانی هنر معنوی- مقاله اصول و معیارهای هنر جهانی  از شوان در کتاب مبانی هنر معنوی ص79 تا 89

مقاله مبانی زیبایی شناسی جامع از شوان

کتاب معرفت و معنویت – از دکتر نصر- فصل هشتم (هنر سنتی سرچشمه معرفت و رحمت) ترجمه دکتر رحمتی

کتاب مبانی هنر اسلامی از بوکهارت- ترجمه امیر نصری – مقاله معنویت هنر اسلامی از ص143 تا 185

کتاب مبانی هنر اسلامی از بوکهارت – ترجمه امیر نصری- مقاله روح هنر اسلامی از ص 59 تا73

منابع اختیاری:

  • حکمت هنر مسیحی- کتاب تاریخ زیبایی شناسی از تاتارکویچ جلد دوم
  • حکمت هنر هند:

کتاب  حکمت هنر هند از دکتر بلخاری بخش دوم و سوم

کتاب استحاله طبیعت در هنر از کوماراسوامی – مقاله نظریه هنر در آسیا ص 15 تا 69

  • کتاب حکمت و هنر معنوی- مجموعه مقالات دکتر اعوانی

منابع آزمون جامع:

  • درس عرفان

کتاب حکمت هنر و زیبایی در اسلام – از شهرام پازوکی

مقاله احیای علم در مثنوی معنوی – از شهرام پازوکی

مقاله معرفت عرفانی نزد ملاصدرا—از شهرام پازوکی

مقاله پرسش از معرفت هنری در اسلام—از شهرام پازوکی

مقاله کلمه الهی واسطه پیدایش موجودات در اسلام و مسیحیت – از شهرام پازوکی

مقاله مقدماتی درباره مبادی عرفانی هنر و زیبایی در اسلام با اشاره به مثنوی معنوی از شهرام پازوکی

مقاله حکمت زیبایی و هنر در مکتب شیراز—از شهرام پازوکی

کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی- از دکتر بلخاری- دفتر اول فصل چهارم ص 129 تا ص229

  • درس سنت گرایان

کتاب فلسفه هنر مسیحی و شرقی- از کوماراسوامی – فصل دوم ص 43 تا 105

مقاله مفهوم سنتی هنر- از گنون

مقاله کلمه و سمبل از گنون در کتاب سمبول های بنیادین

مقاله سمبولیسیم گنبد از گنون در کتاب سمبل های بنیادین

کتاب مبانی هنر معنوی- مقاله اصول و معیارهای هنر جهانی  از شوان در کتاب مبانی هنر معنوی ص79 تا 89

مقاله مبانی زیبایی شناسی جامع از شوان

کتاب معرفت و معنویت – از دکتر نصر- فصل هشتم (هنر سنتی سرچشمه معرفت و رحمت) ترجمه دکتر رحمتی

کتاب مبانی هنر اسلامی از بوکهارت- ترجمه امیر نصری – مقاله معنویت هنر اسلامی از ص143 تا 185

کتاب مبانی هنر اسلامی از بوکهارت – ترجمه امیر نصری- مقاله روح هنر اسلامی از ص 59 تا73

منابع اختیاری:

  • حکمت هنر مسیحی- کتاب تاریخ زیبایی شناسی از تاتارکویچ جلد دوم
  • حکمت هنر هند:

کتاب  حکمت هنر هند از دکتر بلخاری بخش دوم و سوم

کتاب استحاله طبیعت در هنر از کوماراسوامی – مقاله نظریه هنر در آسیا ص 15 تا 69

  • کتاب حکمت و هنر معنوی- مجموعه مقالات دکتر اعوانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 6 =