فهرست

بسم الله الرحمن الرحیم

مدرسه کتابت قرآن کریم در راستای اهداف این موسسه، مبنی بر توجه دادن جامعه خوشنویسی نسبت به پیشینه و سوابق تمدنی کتابت قرآن کریم و خطوط قرآنی، برگزاری سالیانه همایش بین المللی کتابت قرآن کریم را در دستور کار قرار داده است. بدین وسیله از تمامی اساتید و صاحب نظران این زمینه دعوت می گردد تا با هم افزایی و هم اندیشی ما را در این امر مهم یاری نمایند.

سومين همایش بین المللی كتابت قرآن كريم

سومين همایش بین المللی كتابت قرآن كريم

فراخوان سومين همایش بین المللی كتابت قرآن كريم

جهت مشاهده فراخوان اينجا كليك كنيد

ثبت نام سومين همایش بین المللی كتابت قرآن كريم

جهت ثبت نام اينجا كليك كنيد

پوستر همایش بین المللی كتابت قرآن كريم

جهت دریافت پوستر اينجا كليك كنيد