فهرست

فهرست

کتابت قرآن

آغاز به کار دبیرخانه سومین دوره مسابقات ملی کتابت قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی مدرسه کتابت قرآن کریم، دبیرخانه سومین دوره مسابقات ملی کتابت قران کریم آغاز به کار نموده و به یاری خداوند متعال در تیرماه سال جاری فراخوان این مسابقات جهت برگزاری در مهرماه منتشر می گردد.

کتاب “فراز و فرود نسخ ایرانی” توسط مرکز دارالکتابه منتشر شد.

با عنایت به ماموریت اصلی دارالکتابه که همان ایجاد بستر رشد و ارتقاء هنر کتابت و تربیت کاتبان برجسته در ایران اسلامی می‌باشد، موضوع پژوهش و تحقیق جدی و عالمانه در این حوزه اهمیت بسزایی پیدا می‌کند. بررسی و تحلیل دقیق تلاش‌ها و دستاوردهای هنرمندان برجسته در قرون و اعصار گذشته و سبک‌های مختلف کتابت …

کتاب “فراز و فرود نسخ ایرانی” توسط مرکز دارالکتابه منتشر شد. ادامه »