فهرست

فهرست

کتابت قرآن

آغاز به کار دبیرخانه سومین دوره همایش بین المللی کتابت قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی مدرسه کتابت قرآن کریم، دبیرخانه سومین دوره همایش بین المللی کتابت قران کریم آغاز به کار نموده و به یاری خداوند متعال در تیرماه سال جاری فراخوان مقالات این همایش جهت برگزاری در اسفند ماه منتشر می گردد.

انتشار کتاب “هنر خوشنویسی عثمانی” از سوی مدرسه اسلامی هنر و مدرسه کتابت قرآن کریم

به گزارش مدرسه کتابت قرآن کریم، کتاب هنر خوشنویسی عثمانی نوشتۀ پروفسور سلیمان برک، منتشر شد. این کتاب، به بررسی تاریخچه و مفاهیم اساسی هنر خوشنویسی در دورۀ عثمانی می‌پردازد. کتاب در پنج گفتار تنظیم شده که هر گفتار، دربرگیرنده یک موضوع اصلی و زیرشاخه‌های آن است. نویسندۀ کتاب، خود از خوشنویسان و پژوهشگران معاصر …

انتشار کتاب “هنر خوشنویسی عثمانی” از سوی مدرسه اسلامی هنر و مدرسه کتابت قرآن کریم ادامه »

آغاز به کار دبیرخانه سومین دوره مسابقات ملی کتابت قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی مدرسه کتابت قرآن کریم، دبیرخانه سومین دوره مسابقات ملی کتابت قران کریم آغاز به کار نموده و به یاری خداوند متعال در تیرماه سال جاری فراخوان این مسابقات جهت برگزاری در مهرماه منتشر می گردد.

کتاب “فراز و فرود نسخ ایرانی” توسط مرکز دارالکتابه منتشر شد.

با عنایت به ماموریت اصلی دارالکتابه که همان ایجاد بستر رشد و ارتقاء هنر کتابت و تربیت کاتبان برجسته در ایران اسلامی می‌باشد، موضوع پژوهش و تحقیق جدی و عالمانه در این حوزه اهمیت بسزایی پیدا می‌کند. بررسی و تحلیل دقیق تلاش‌ها و دستاوردهای هنرمندان برجسته در قرون و اعصار گذشته و سبک‌های مختلف کتابت …

کتاب “فراز و فرود نسخ ایرانی” توسط مرکز دارالکتابه منتشر شد. ادامه »