اولین دورۀ جشنوارۀ هنری «ماه» در بخش دانش‌آموزی شروع به کار کرد

اولین دورۀ جشنوارۀ هنری «ماه» در بخش دانش‌آموزی شروع به کار کرد به گزارش ادارۀ ارتباطات و اطلاع‌رسانی مدرسۀ اسلامی هنر، آقای پیمان حیدری دبیر جشنواره، ضمن اعلام شروع به کار اولین دورۀ جشنوارۀ هنری ماه در بخش دانش‌آموزی، گفت: مؤسسه آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی با نگاه به اهمیت و جایگاه هنر در نشر […]

اولین دورۀ جشنوارۀ هنری «ماه» در بخش دانش‌آموزی شروع به کار کرد بیشتر بخوانید »