فهرست

فهرست

آموزش آزاد

آموزش آزاد-دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی-ماها

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر و اندیشه با نام آکادمی ماها فعالیت خود را آغاز کرد.

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر و اندیشه با نام آکادمی ماها فعالیت خود را آغاز کرد.   به گزارش روابط عمومی دانشگاه هنر و انديشه، آکادمی ماها با هدف کمک به ارتقای سطح دانش، فرهنگ و هنر در جامعه، ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش های هنری با استانداردهای دانشگاهی و تخصصی، […]

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر و اندیشه با نام آکادمی ماها فعالیت خود را آغاز کرد. بیشتر بخوانید »

از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی

درباره دوره و ثبت نام از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی نام دوره از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی سرفصل دوره تحلیل اندیشه و اثرهای ادبی مولوی: تحلیل اندیشه مولوی و بررسی روزگار و احوال مولوی (کودکی مولوی، سفر خانواده به روم، استادان مولوی، آشنایی با شمس تبریزی، تحول مولوی و غروب شمس و مولوی

از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی بیشتر بخوانید »

از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی

درباره دوره و ثبت نام از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی نام دوره از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی سرفصل دوره تحلیل اندیشه و اثرهای ادبی مولوی: تحلیل اندیشه مولوی و بررسی روزگار و احوال مولوی (کودکی مولوی، سفر خانواده به روم، استادان مولوی، آشنایی با شمس تبریزی، تحول مولوی و غروب شمس و مولوی

از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی بیشتر بخوانید »