فهرست

فهرست
مطالعات-معماری

درباره رشته مطالعات معماری

مطالعات معماری ایران رشته‌ای است که دانشجویان را به شناخت عمیق‌تر معماری اسلامی و ایرانی سوق ‌می‌دهد. مشاهده مستقیم آثار معماری، عرصه‌های شهری و محوطه‌های باستان‌شناختی ویژگی این دست از رشته‌ها است. از این‌رو جزو بخش‌های الزامی آن سفر و بازدیدهای میدانی از مکان‌های تاریخی است. شاخصه مهم این رشته که آن را از رشته‌های مشابه متماز می‌کند ایجاد نگاه حکمی و تقویت آن در دانشجو برای شناخت و پژوهش در آثار هنر اسلامی و ایرانی است. نیز تحصیل در این رشته به دانشجویان امکان ‌می‌دهد به طور جد به طراحی مفهومی آثار معماری بپردازند.

رشته مطالعات معماری

شهریه مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم

هر واحد دروس پایان‌نامه(ریال)

هر واحد دروس تئوری(ریال)

هر واحد دروس پیش‌نیاز(ریال)

هر واحد دروس عملی(ریال)

شهریه ثابت(ریال)

6,422,000

2,405,000

561,600

3,601,000

12,780,000

اعضای گروه رشته مطالعات معماری

مدیر گروه رشته مطالعات معماری
آقای دکتر فريدالدين فريد عصر
عضو گروه رشته مطالعات معماری
آقای محمد رضایی ندوشن
عضو گروه رشته مطالعات معماری
آقای حميد فارغيان