فهرست

فهرست
ارتباط-تصویری

معرفی رشته ارتباط تصويری

رشته ارتباط تصویری از زیر مجموعه های کنکور هنر در انتخاب رشته کنکور سراسری است. طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری،  پذیرش در “رشته ارتباط تصویری” در دانشگاه های دولتی روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غیرانتفاعی، پیام نور صورت می گیرد. البته در رشته ارتباط تصویری دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد. برای قبولی در رشته ارتباط تصویری علاوه بر شرکت در آزمون کتبی کنکور سراسری، باید در یک آزمون عملی با ضریب 4 شرکت کرد.
 

معرفی رشته ارتباط تصويری

رشته ارتباط تصويری

مدیر گروه رشته ارتباط تصويری
خانم ندا حميدی پارسا

رشته ارتباط تصويری

مدیر گروه رشته ارتباط تصويری
خانم ندا حميدی پارسا