فهرست

فهرست
پزوهش-هنر

معرفی رشته پژوهش هنر

دانشجوی پژوهش هنر به روش‌های متنوع پژوهش در این عرصه تسلط می‌یابد، آرای متفکران جهان درباره هنر را مطالعه می‌کند، با فرهنگ‌های مختلف آشنا می‌شود و توانایی تأمل و تفکر درباره آثار هنری را به دست می‌آورد و نهایتاً در یک پروژه تحقیقی توانایی و اندوخته‌های علمی خود را ارائه می‌کند. فارغ التّحصیلان این رشته می‌توانند در دانشکده‌های هنر به تدریس اشتغال ورزند و یا در یکی از مراکز تحقیقاتی به عنوان محقق متکفل امر پژوهش باشند.

رشته پژوهش هنر

شهریه مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم

هر واحد دروس پایان‌نامه(ریال)

هر واحد دروس تئوری(ریال)

هر واحد دروس پیش‌نیاز(ریال)

هر واحد دروس عملی(ریال)

شهریه ثابت(ریال)

6,422,000

2,405,000

561,600

3,601,000

12,780,000

اعضای گروه رشته پژوهش هنر

مدیر گروه رشته پژوهش هنر
آقای دکتر محمدجواد سعیدی زاده
عضو گروه رشته پژوهش هنر
آقای دکتر مهدی حمیدی پارسا
عضو گروه رشته پژوهش هنر
آقای دکتر حمید تلخابی