معاون اداری مالی:

عبدالحسین نورالدینی ساری

مسئول خدمات و پشتیبانی:

علی مظلومی

حسابدار:

سید محمد ابراهیمی

مسئول امور دانشجویی:

حسن مرادی کاوه

تمامی حقوق این مجموعه برای مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم محفوظ است و استفاده از محتوای آن فقط با مجوز کتبی از موسسه امکان پذیر است.