فهرست

فهرست

درباره دانشگاه علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر

اطلاعیه‌ها

هیچ نوشته‌ای یافت نشد!

اخبار

هیچ نوشته‌ای یافت نشد!

مدرسه کتابت قرآن کریم موسسه‌ای فرهنگی هنری و از مراکز تابعه مدرسه اسلامی هنر است که با رویکرد پژوهشی و برگزاری رویدادهای هنری تاسیس گردیده است. این مرکز اهدافی چون احیای شیوه های ایرانی خطوط قرآنی را در دستور کار داشته و در این راستا مسابقات ملی کتابت قرآن کریم و همایش بین المللی کتابت قرآن کریم را پایه گذاری نموده است. تحقیق و پژوهش در زمینه خطوط قرآنی، شیوه ها و مکاتب و تاریخ گسترده کتابت قرآن کریم و خوشنویسی قرآنی از وظایفی است که با توجه به ارتباط مدرسه کتابت و موسسه آموزش عالی مدرسه اسلامی هنر، نمود و کارکرد دقیق‌تری خواهد یافت.

مدرسه کتابت قرآن کریم

مدرسه اسلامی هنر