دکتر فریدالدین فریدعصر


قائم مقام مدیر مدرسه اسلامی هنر و رییس حوزه ریاست اکنون

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی اکنون

مدیرگروه مطالعات معماری ایران موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی اکنون

عضو کمیته پژوهش دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی اکنون

عضو هیات مدیره و نایب رییس انجمن قلم حوزه علمیه قم ۱۳۹۳-۱۳۹۵


دکتری حکمت هنر دینی موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی

کارشناسی ارشد فلسفه هنر دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

سطح سه حوزه علمیه قم​

 

تدریس در دوره ­های داستان نویسی مدرسه اسلامی هنر در موضوعات: عناصر داستان، متون کهن ادبی، نگارش خلاق و … از ۱۳۸۴تا ۱۳۹۴

تدریس ادبیات داستانی و نویسندگی خلاق در کانون نخبگان میثم تمار وابسته به کانون­های مساجد وزرات فرهنگ و ارشاد. از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷.

تدریس نویسندگی خلاق در دوره­های تابستانی کانون­های مساجد، مشهد مقدس، ۱۳۸۶

تدریس داستان نویسی و نگارش خلاق در جامعه الزهرا(حوزه علمیه خواهران) ۱۳۸۷و ۱۳۸۸و ۱۳۹۱

تدریس ادبیات داستانی در دوره تابستانی معاونت تهذیب حوزه علمیه ۱۳۸۹.

تدریس تاریخ ایران پیش از اسلام تا انقلاب اسلامی    ، دوره تخصصی دانشجویان غیرایرانی ، جامعه المصطفی العالمیه

تدریس درس «نقش هنر در تبلیغ دین» کارشناسی ارشد ارتباطات و رسانه، دانشگاه باقرالعلوم ۱۳۹۴

تدریس درس مسائل فلسفه هنر کارشناسی ارشد حکمت هنر اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب ۱۳۹۴ و ۹۵

تدریس درس تاریخ هنر جهان اسلام کارشناسی ارشد فلسفه هنر، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۴

تدریس درس شیوه های نگارش خلاق، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی موسسه هنر و اندیشه اسلامی،۱۳۹۵

تدریس درس تاریخ فرهنگ و جامعه ایران برای گروه کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

تدریس درس آداب نوشتن برای معماری برای گروه کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران ۱۳۹۶

تمامی حقوق این مجموعه برای مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم محفوظ است و استفاده از محتوای آن فقط با مجوز کتبی از موسسه امکان پذیر است.