فهرست

فهرست

جلسۀ دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ فلسفۀ هنر

استاد راهنما: دکتر سید رضی موسوی گیلانی
استاد مشاور: دکتر حسین اصلی‌پور
استاد داور: استاد فریدالدین فریدعصر
ارائه: آقای مهدی رادنیک

زمان: يكشنبه ۲۶ اردیبهشت۱۴۰۰،‌ ساعت ۱۳ بعدازظهر
مکان: مدرسه اسلامی هنر، سالن جلسات

دانشگاه غیرانتفاعی-غيردولتی مدرسه اسلامی هنر


دفتر آموزش
۰۲۵۳۷۸۴۰۱۲۷