فهرست

فهرست
دکتر حاج جباری، سرپرست معاونت امور دانشجویان صندوق رفاه در خصوص وام مازاد هزینه تحصیلی دانشجویانِ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور: این وام از طرف صندوق با عنوان وام شهریه پرداخت می گردد. جهت دریافت متن کامل خبر اینجا کلیک کنید.