فهرست

فهرست

 

 

به گزارش مدرسه کتابت قرآن کریم، کتاب هنر خوشنویسی عثمانی نوشتۀ پروفسور سلیمان برک، منتشر شد. این کتاب، به بررسی تاریخچه و مفاهیم اساسی هنر خوشنویسی در دورۀ عثمانی می‌پردازد.

کتاب در پنج گفتار تنظیم شده که هر گفتار، دربرگیرنده یک موضوع اصلی و زیرشاخه‌های آن است. نویسندۀ کتاب، خود از خوشنویسان و پژوهشگران معاصر ترکیه است و قبلاً هم کتاب «خوشنویسان استانبول» از آثار او به فارسی و در سال 1396 در ایران منتشر شده است. نکتۀ مهمی که دربارۀ این کتاب باید به آن اشاره کرد این است که این کتاب، صرفاً ترجمه نبوده و مترجمین برای تکمیل مباحث، به متن اصلی اکتفا نکرده‌اند و به سایر منابع متقدم و متأخر نیز مراجعه کرده‌ و آن را به اثر افزوده‌اند که موجب غنای آن گردیده است.

هر گفتار، دارای تصاویری است که بسیاری از آنها تاکنون منتشر نشده‌اند؛ مجموع تصاویر کتاب بالغ بر 245 قطعه است.

فهرست کلی کتاب عبارت است از پنج گفتار شامل:

  • گفتار ۱: هنر خوشنویسی در دورۀ عثمانی و مکاتب آن
  • گفتار ۲: نظام آموزشی خوشنویسی در دورۀ عثمانی و سلسلۀ خطاطان
  • گفتار ۳: کتابت مصحف شریف در دورۀ عثمانی
  • گفتار ۴: حلیۀ شریفه؛ تجلی سیمای پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در هنر خوشنویسی
  • گفتار ۵: فرم‌های نوشتاری در خوشنویسی دورۀ عثمانی

این کتاب یکی از آثار مهم مطالعات خوشنویسی اسلامی است که می‌تواند به عنوان کتاب مرجع و منبعی مهم در موضوع خوشنویسی برای پژوهشگران و هنرجویان مورد توجه و استفاده باشد. پرداختن به مطالب اساسی، طرح گفتارهای تاریخی و تئوری، و گنجینۀ تصاویر، از نقاط قوت این کتاب است. همچنین برای نخستین بار، 18 نسخه از مصحف‌های نفیس دورۀ عثمانی در این کتاب معرفی شده‌اند.

هنر خوشنویسی عثمانی توسط مهدی قربانی و ثریا منیری ترجمه شده و در ۳۰۲ صفحه در قالبی نفیس توسط انتشارات مدرسه اسلامی هنر با همکاری مدرسه کتابت قرآن کریم به چاپ رسیده و به بازار نشر عرضه شده است.