فهرست

فهرست

دكتر ابوالقاسم اسحق آبادی

استادیار

 • دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث، قم
 • کارشناسی ارشد حقوق بین‎الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • کارشناسی حقوق قضایی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم
 • گواهینامه هنری درجه یک کشوری در رشته شعر
 • فلسفۀ حقوق بشر (تقریر مباحث استاد آیـﺔ الله جوادی آملی)، اسراء، چاپ‌های گوناگون، چاپ اوّل: 1375.
 • بیطرفی در حقوق بین‌الملل اسلامی (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل)، تبیان، 1379.
 • معیارنامۀ بررسی و گزینش کتب کودکان و نوجوانان، ادارۀ کل امور تربیتی، 1361.
 • هدیه‌ای از دوست (بررسی در بارۀ مصائب)، مرکز تحقیقات اسلامی جانبازان، 1375. [اثر برگزیده پژوهشی بنیاد جانبازان]
 • بر ساحل سخن (روش نگارش)، دوازده چاپ از ناشران گوناگون، چاپ اوّل: 1376.
 • شیوه‌نامۀ دائرةالمعارف امام حسین ، پژوهشکدة تحقیقات اسلامی سپاه، 1377.
 • شیوه‌نامۀ دائرةالمعارف امام خمینی، مؤسسة نشر آثار امام خمینی، 1380.
 • شیوه‌نامۀ دائرةالمعارف فاطمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، 1383.
 • زخم پرواز دیدار(کربلا در آینة جانبازی)، مرکز تحقیقات اسلامی جانبازان، 1377. [کتاب سال عاشورایی1381]
 • مبانی هنری قصه‌های قرآن، مرکز پژوهش‌های صدا و سیما، سه چاپ، 1377. [کتاب سال حوزه 1379؛ کتاب سال صدا وسیما 1380]
 • حدیث رویش ( مجموعۀ موضوعی احادیث تربیتی)، تربیت، 1379.
 • بر بال قلم (متن درسی ادبیات حوزه‌های علمیه)، دفتر تألیف متون حوزه، یازده چاپ؛ چاپ اوّل: 1379. [کتاب سال حوزه 1380]
 • فرهنگ جانبازی (جانباز در سرای جاودان)، مرکز تحقیقات اسلامی جانبازان، 1380. [پژوهش برگزیدة دین‌پژوهان 1380]
 • فرهنگ جانبازی (جایگاه جانباز در دنیا)، مرکز تحقیقات اسلامی جانبازان، 1381.
 • چشم شرقی(گزیدۀ اشعار)، توسعة کتاب ایران، 1388.
 • شیوه شیوایی (درسنامه نگارش و ویرایش)، حوزه علمیه خواهران، 1391.
 • ژرفای حافظ (مجموعه مباحثی در شناخت اندیشه و شعر عارف شیراز)، در دست انتشار.
 • با هم باشیم، تربیت، 1377.
 • پناه چلچله‌ها، پارسایان، 1376.
 • کتاب من قرآن، تربیت، 1373.
 • چرخ پیر قصه می‌گوید، تربیت، 1373.
 • دوستی به نام نیرو، تربیت، 1377.

جهت دریافت فایل شهریه های دوره کارشناسی اینجا کلیک کنید

محتوای آکارئون
 • جهاد و حقوق بین‌الملل اسلامی، ظافر القاسمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، 1382.
 • ارتباط صهیونیستی، آلفرد لیلیانتال، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، 1379.
 • بهشت ارغوان، کمال السّید، پارسایان، چهار چاپ، چاپ اوّل: 1375. [کتاب سال حوزه 1376؛ کتاب سال ولایت 1382]
 • توسعة اقتصادی، 2جلد، محمّد محمّدی ری‌شهری، دارالحدیث، 1382.
 • دانشنامة امیرالمؤمنین، جلد ششم، محمّد محمّدی ری‌شهری، دارالحدیث، 1382. [کتاب سال ولایت 1383]
 • درآمدی بر فهم روش‌مند اسلام، یحیی محمّد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، 1388.[کتاب فصل جمهوری اسلامی، 1388]
 • مقصدهای شریعت (در زمینه فقه مقاصدی)، طه جابر علوانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، 1388.[کتاب فصل جمهوری اسلامی، 1388]
 • چراغ شقایق (سخنان رسول خدا به ابوذر)، پارسایان، 1376.
 • در آستان جانان، زائر، 1375.
 • در حریم نور(مجموعه ادعیه)، پیام مهدی، 1377.
 • کوچه آسمان (هفتاد نجوا از مفاتیح الجنان)، سوره مهر، 1391.
 • الغدیر: غدیر در کتاب و سنّت و ادب، عبدالحسین امینی، 12 جلد، بنیاد فرهنگی امامت اهل‌بیت(ع)، 1397.
 • تولدهای سه‌گانه، علی کورانی، در دست چاپ.
 • فلسفتنا، سید محمد باقر صدر، در دست چاپ.

 اقتصادنا، سید محمد باقر صدر، در دست چاپ.