فهرست

فهرست

 

به گزارش روابط عمومی مدرسه کتابت قرآن کریم، دبیرخانه سومین دوره همایش بین المللی کتابت قران کریم آغاز به کار نموده و به یاری خداوند متعال در تیرماه سال جاری فراخوان مقالات این همایش جهت برگزاری در اسفند ماه منتشر می گردد.