فهرست

فهرست

درباره رشته ادبيات نمايشی

ادبیات نمایشی جزو بخش‌های اصلی هنرهای نمایشی است. این رشته به سنّت‌ها و تاریخ ادبیات نمایشی ایران و جهان می‌پردازد و فنون شیوه‌های نگارش متون دراماتیک را آموزش ‌می‌دهد. هدف آن ارتقای سطح علمی و بینش هنری دانشجویان، پرورش استعداد نویسندگی و رشد خلاقیت‌های ادبی و هنری دانشجویان است.

رشته ادبيات نمايشی

شهریه مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم

هر واحد دروس پایان‌نامه(ریال)

هر واحد دروس تئوری(ریال)

هر واحد دروس پیش‌نیاز(ریال)

هر واحد دروس عملی(ریال)

شهریه ثابت(ریال)

6,422,000

2,405,000

561,600

3,601,000

12,780,000

اعضای گروه رشته ادبیات نمایشی

مدیر گروه رشته ادبیات نمایشی
آقای دکتر حمید تلخابی
عضو گروه رشته ادبیات نمایشی
آقای دکتر مهدی حمیدی پارسا
عضو گروه رشته ادبیات نمایشی
استاد منصور براهیمی
عضو گروه رشته ادبیات نمایشی
آقای دکتر مهدی داود آبادی