فهرست

فهرست
تاریخ-هنر-جهان-اسلام

درباره رشته تاریخ هنر جهان اسلام

رشته تاریخ هنر جهان اسلام ویژگی‌های هنر اسلامی را می‌شناساند و به تفکر درباره آن ترغیب می‌کند. هدف آن شناخت دوره‌های هنر اسلامی و مطالعه مستندات تاریخی درباره آن است. با توجّه به نو پا بودن این رشته در داخل کشور، ضرورت پژوهش و غنابخشی به موضوعات مطرح درباره آن احساس می‌شود. فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند در رشته‌های تاریخ هنر، گاه‌نگاری و تجزیه و تحلیل آثار هنر اسلامی به تدریس و پژوهش اشتغال ورزند.

رشته تاریخ هنر جهان اسلام

سرفصل دروس کارشناسی ارشد تاریخ هنر جهان اسلام

شهریه مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم

هر واحد دروس پایان‌نامه(ریال)

هر واحد دروس تئوری(ریال)

هر واحد دروس پیش‌نیاز(ریال)

هر واحد دروس عملی(ریال)

شهریه ثابت(ریال)

6,422,000

2,405,000

561,600

3,601,000

12,780,000

درباره رشته تاریخ هنر جهان اسلام

رشته تاریخ هنر جهان اسلام ویژگی‌های هنر اسلامی را می‌شناساند و به تفکر درباره آن ترغیب می‌کند. هدف آن شناخت دوره‌های هنر اسلامی و مطالعه مستندات تاریخی درباره آن است. با توجّه به نو پا بودن این رشته در داخل کشور، ضرورت پژوهش و غنابخشی به موضوعات مطرح درباره آن احساس می‌شود. فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند در رشته‌های تاریخ هنر، گاه‌نگاری و تجزیه و تحلیل آثار هنر اسلامی به تدریس و پژوهش اشتغال ورزند.

رشته تاریخ هنر جهان اسلام

شهریه مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم

هر واحد دروس پایان‌نامه(ریال)

هر واحد دروس تئوری(ریال)

هر واحد دروس پیش‌نیاز(ریال)

هر واحد دروس عملی(ریال)

شهریه ثابت(ریال)

6,422,000

2,405,000

561,600

3,601,000

12,780,000

اعضای گروه رشته تاریخ هنر جهان اسلام

مدیر گروه رشته تاریخ هنر جهان اسلام
آقای دکتر ابراهیم بازرگانی

اعضای گروه رشته تاریخ هنر جهان اسلام

مدیر گروه رشته تاریخ هنر جهان اسلام
آقای دکتر ابراهیم بازرگانی